IC Companys er blevet medlem af The Leather Working Group

Apr 28, 2014, 10:44

IC Companys har tilsluttet sig organisationen The Leather Working Group sammen med brands som Timberland, H&M og Ecco for at opnå realiserbare løsninger på de udfordringer, der eksisterer i læderindustriens leverandørkæde.

Der hersker ingen tvivl om, at læderproduktion udgør et område med en høj risikoprofil, som har vores fulde opmærksomhed. Farlige kemikalier, som anvendes af garverier til at forarbejde råt læder, har en potentiel skadelig virkning på både arbejdere og miljøet. Samtidig er sporing af læder en svær, men dog nødvendig foranstaltning for at forbedre bæredygtigheden i læderindustrien.

 

Vi har lagt et stort arbejde i at reducere antallet af læderleverandører, og vi aflægger jævnligt besøg hos vores udvalgte partnerleverandører. Disse tiltag er imidlertid ikke nok. Vi er overbeviste om, at ved at være medlem af The Leather Working Group får vi nogle redskaber til at skabe større gennemsigtighed i læderindustriens leverandørkæde. I samarbejde med vores leverandører arbejder vi på at sikre, at der bliver taget kontakt til garverierne og at de opfordres til at blive auditeret af The Leather Working Group. Medlemskabet vil, efter uddannelse og kontrolbesøg, resultere i et kategoriseringssystem bedømt ud fra overholdelse af krav. Ydermere, men af lige så stor vigtighed, vil vi blive i stand til at bedømme sporingen af det læder, der anvendes i vores produkter.

 

Vores medlemskab i The Leather Working Group er endnu et tiltag i vores søgen efter løsninger og via partnerskaber at opnå indflydelse på industrien. Andre eksempler på vores arbejde inden for dette felt, er vores medlemskab i organisationerne: Sustainable Apparel Coalition, Dansk Initiativ for Etisk Handel, the Business Social Compliance Initiative; Better Cotton Initiative og Kemikaliegruppen. For yderligere oplysninger besøg venligst vores hjemmeside på www.iccompanys.dk/ansvarlighed.

 

The Leather Working Group:

“Målet med denne multistakeholder organisation er at udvikle og opretholde en protokol, der vurderer garveriernes overholdelse af krav og miljøindsats samt fremmer en bæredygtig miljøpraksis i læderindustrien.

Organisationen stræber efter at forbedre garveriindustrien ved at skabe ens retningslinjer for miljømæssige prioriteter, synliggøre ’best practice’ samt udarbejde forslag til retningslinjer for løbende forbedringer.Det er organisations mål at arbejde ud fra et gennemsigtighedsprincip, hvor brands, leverandører, detailhandlere, førende tekniske eksperter inden for læderindustrien sammen med NGOer og andre interesseorganisationer inddrages i arbejdet.”

For yderligere oplysninger besøg venligst The Leather Working Group’s hjemmeside på www.leatherworkinggroup.com

Kontaktinformation:

Spørgsmål vedrørende vores samarbejde med The Leather Working Group bedes rettet til Morten Lehmann, Corporate CR Manager, på email: mole@iccompanys.com

Vedhæftede filer: