Toldsag mellem IC Companys A/S og toldmyndighederne i Canada

Sep 16, 2010, 12:03

Toldmyndighederne i Canada har afsluttet en toldrevision af det indfortoldningsgrundlag, som IC Companys Canada Inc. anvender ved indførsel af varer til det canadiske marked. Toldmyndighederne har i den forbindelse vurderet, at IC Companys anvender et for lavt toldgrundlag. På den baggrund har de canadiske toldmyndigheder pålagt IC Companys Canada Inc. at øge toldgrundlaget både fremadrettet og med tilbagevirkende kraft for de foregående 4 år regnet fra 14. september 2010.

 

Forhøjelsen af toldgrundlaget for de foregående 4 år medfører en engangsomkostning i størrelsesordenen 15 mio. DKK med tillæg af renter i størrelsesordenen 4 mio. DKK. Begge poster er fuldt fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og har en fradragsværdi på 4 mio. DKK. Omkostningerne vil blive indregnet i koncernens regnskab for 1. kvartal 2010/11.

 

IC Companys er ikke enig i de canadiske toldmyndigheders vurdering og forventer at anke sagen ved de relevante myndighedsinstanser i Ca­nada.

 

De nævnte omkostninger forventes at kunne indeholdes i koncernens forventninger til regnskabsåret 2010/11, som er et resultat af primær drift i størrelsesordenen 320-360 mio. DKK.

 

 

 

IC Companys A/S

 

Niels Mikkelsen

Adm. direktør

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til           

 

Thomas Rohold

Head of Investor Relations and Corporate Risk

+45 3266 7093