Supplerende regnskabsoplysninger

Nov 06, 2009, 16:14

FONDSBØRSMEDDELELSE
6. november 2009

Supplerende regnskabsoplysninger

Som omtalt i regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2009/10 har IC Companys ændret anvendt regnskabspraksis. Ændringerne omfatter driftssegmenter (IFRS 8) og forbedringer til IFRS (IAS 18). På baggrund heraf er udvalgte regnskabsposter for regnskabsåret 2008/09 fremstillet nedenfor opgjort efter den ny praksis.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler
Økonomidirektør
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093