Strukturtilpasninger i IC Companys A/S

Mar 02, 2009, 14:34

FONDSBØRSMEDDELELSE
2. marts 2009

Strukturtilpasninger i IC Companys A/S

Som meddelt i koncernens halvårsmeddelelse den 23. februar 2009 (Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009) har ledelsen iværksat en række tiltag, bl.a. med henblik på en reduktion i omkostningsbasen. Dette sker for at øge effektiviteten og fleksibiliteten i IC Companys, således at koncernen dels øger robustheden over for konjunkturudsving og dels øger evnen til at udnytte de muligheder, som opstår.

Outsourcing af ikke-strategiske funktioner Indretning af butikker vil i fremtiden blive varetaget af en ekstern partner. Dette øger koncernens eksekveringsevne og fleksibilitet, hvilket er helt centralt for realiseringen af den ønskede vækst. Vores partner overtager det fulde ejerskab efter en overgangsperiode frem til den 1. juli 2009.

Øvrige strukturtilpasninger For at skabe større effektivitet samles to mindre lagre i Polen til et større med bedre indretning. Samlet giver dette en kapacitetsforøgelse fra starten af april 2009, hvorfor satellitlageret i Herlev fraflyttes. Flytningen forventes fuldført den 1. juli 2009.

I forbindelse med et øget fokus på optimering af værdikæden integreres Soaked in Luxury i IC Companys A/S og på den fælles platform. Dette medfører synergieffekter, som forventes at gavne såvel brandet i form af stordriftsfordele som den fælles platform, som tilføres de erfaringer og kompetencer, som er opbygget i Soaked in Luxury. Tiltaget forventes fuldført i løbet af 1. kvartal 2009/10.

Disse strukturtilpasninger indgår i de i halvårsregnskabet 2008/09 udmeldte rationaliseringstiltag. Således påvirker de ikke de allerede udmeldte forventninger til fremtiden.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler
Chief Financial Officer
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093