Storaktionærmeddelelse vedrørende IC Group A/S

Sep 26, 2018, 8:25

Med henvisning til §30 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed, at Friheden Invest A/S har givet bestyrelsesformand Peter Thorsen en uigenkaldelig option til at erhverve op til 832.090 stk. aktier IC Group A/S fra Friheden Invest A/S.

Meddelelsen modtaget fra Friheden Invest A/S er vedhæftet denne meddelelse.

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32