Storaktionærmeddelelse vedrørende IC Group A/S

Jul 05, 2019, 11:20

 

Denne storaktionærmeddelelse angående IC Group A/S, CVR-nr. 62816414, Adelgade 12 D, 1304 København K (“Selskabet”) gives i henhold til §§ 38-40 i lovbekendtgørelse nr. 459 af 24. april 2019 om kapitalmarkeder.

 

Som meddelt den 3. juli 2019 gennemføres købstilbuddet og dette er nu blevet kontantafregnet. Som konsekvens heraf meddeler Friheden Invest A/S (“Aktionæren”), CVR-nr. 15734949, at Aktionæren den 5. juli 2019 har erhvervet 817.226 stk. aktier svarende til 5,38 % af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Selskabet.

 

Aktionæren besidder nu direkte 13.853.954 stk. aktier à DKK 10 i Selskabet, svarende til ca. 91,18% af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Selskabet.

 

 

 

 

 

IC Group A/S

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Karin Hjort Jensen

Executive assistant to the CEO

+45 32 66 75 43


 


 


 

Vedhæftet fil