Storaktionærmeddelelse vedr. IC Group

Nov 05, 2018, 13:20

 

Med henvisning til §30 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed, at IC Group A/S igennem en kapitalnedsættelse d. 5. november 2018, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 31/2018, har reduceret sin beholdning af egne aktier med 1.897.551 stk. aktier à DKK 10.

 

IC Group A/S’ beholdning af egne aktier er herefter nul.

 

IC Group A/S

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32