Storaktionærmeddelelse – Nordea Funds Ltd.

May 22, 2017, 14:48

 

 

Med henvisning til §29 i Lov om værdipapirhandel m.v. oplyses det hermed, at Nordea Funds Ltd. har meddelt IC Group A/S, at selskabet d. 19. maj 2017 har reduceret sin beholdning af aktier i IC Group A/S.

 

Nordea Funds Ltd.har herefter en beholdning af aktier i IC Group A/S, der udgør:

 

830.712 stk. aktier à DKK 10,

 

svarende til nominelt DKK 83.071.200 eller 4,86% af det samlede antal udstedte aktier og stemmerettigheder.

 

 

IC Group A/S

 

Alexander Martensen-Larsen

Group CFO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32