Storaktionærmeddelelse – Friheden Invest A/S

May 16, 2019, 10:06

 

Med henvisning til §30 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed, at Friheden Invest A/S har meddelt IC Group A/S, at selskabet d. 16. maj 2019 har øget sin beholdning af aktier i IC Group A/S.

 

Friheden Invest A/S har herefter en beholdning af aktier i IC Group A/S, der udgør:

 

11.478.966 stk. aktier à DKK 10,

 

svarende til nominelt DKK 114.789.660 eller ca. 75,6% af det samlede antal udstedte aktier og stemmerettigheder.

 

 

IC Group A/S

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Karin Hjort Jensen

Executive assistant to the CEO

+45 32 66 75 43