Storaktionærmeddelelse – Friheden Invest A/S

May 16, 2018, 9:28

Med henvisning til §29 i Lov om værdipapirhandel m.v. oplyses det hermed, at Friheden Invest A/S har meddelt IC Group A/S, at selskabet d. 16. maj 2018 har øget sin beholdning af aktier i IC Group A/S.

Friheden Invest A/S har herefter en beholdning af aktier i IC Group A/S, der udgør:

9.386.358 stk. aktier à DKK 10,

svarende til nominelt DKK 93.863.580 eller 54,9% af det samlede antal udstedte aktier og stemmerettigheder.

IC Group A/S

Alexander Martensen-Larsen
CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32