Storaktionærmeddelelse – ATP

Sep 15, 2016, 15:33

Med henvisning til §29 i Lov om værdipapirhandel m.v. oplyses det hermed, at ATP har meddelt IC Group A/S, at selskabet d.d. har reduceret sin beholdning af aktier i IC Group A/S.

ATP har herefter en beholdning af aktier i IC Group A/S, der udgør:

1.219.973 stk. aktier à DKK 10,

svarende til nominelt DKK 12.199.730 eller 7,15% af det samlede antal udstedte aktier og stemmerettigheder.

IC Group A/S

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:                     
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32