Solidt cash flow trods fortsat svære markedsforhold

Feb 07, 2012, 7:45

Selskabsmeddelelse nr. 4/2012 – København d. 7. februar

Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 1/2012 oplevede koncernen i 2. kvartal 2011/12 en yderligere tilbagegang i forbrugernes købelyst. Nettoomsætningen blev i 1. halvår 2.105 mio. DKK, hvilket er på niveau med sidste år, og resultat af primær drift faldt med 45% til 146 mio. DKK efter afholdelse af engangsomkostninger på 23 mio. DKK. Effektive priskampagner og førudsalg har medført, at koncernen har fastholdt sin markedsposition og realiseret et solidt cash flow, men har samtidig øget presset på koncernens bruttomargin, der går tilbage med 3,6%-point.

 • Omsætningen i 1. halvår blev 2.105 mio. DKK (2.108 mio. DKK), hvilket er på niveau med sidste år. I 2. kvartal blev omsætningen 930 mio. DKK svarende til en fremgang på 4%.
 • Engrosomsætningen blev 1.324 mio. DKK (1.301 mio. DKK), hvilket er en fremgang på 2%. I 2. kvartal steg omsætningen med 11% til 512 mio. DKK.
 • Retailomsætningen blev 780 mio. DKK (807 mio. DKK) og gik således tilbage med 3%. I 2. kvartal faldt omsætningen med 4% til 418 mio. DKK.
 • Bruttoresultatet blev 1.190 mio. DKK (1.267 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 56,5% (60,1%), hvilket er 3,6%-point lavere end sidste år.
 • Kapacitetsomkostningerne blev 1.044 mio. DKK (1.002 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 4%. Dermed realiseredes en omkostningsprocent på 49,6% (47,5%), hvilket er 2,1%-point højere end sidste år.
 • Korrigeret for engangsomkostninger på 23. mio. DKK og effekten af nye retailaktiviteter på 16 mio. DKK reduceredes koncernens kapacitetsomkostninger i forhold til sidste år med 2% i 2. kvartal, og omkostningsprocenten blev således forbedret med 3,3%-point.
 • Resultat af primær drift blev 146 mio. DKK (265 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 6,9% (12,6%).
 • Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter blev øget med 42 mio. DKK til 72 mio. DKK (30 mio. DKK).
 • Ordreoptaget for sommerkollektionen 2012 forventes afsluttet med en tilbagegang på 11% i lokal valuta.

Forventninger til 2011/12

 • Ledelsen forventer, at de svære markedsvilkår vil fortsætte gennem resten af regnskabsåret. Således vil både omsætning og bruttoavance være under et betydeligt pres. Som en konsekvens deraf vil vi også i 2. halvår forsvare koncernens markedsposition gennem salgsfremmende aktiviteter og kampagner.
 • På den baggrund forventer ledelsen fortsat, at koncernen for regnskabsåret 2011/12 realiserer en omsætning i størrelsesordenen 3,7-3,8 mia. DKK. Med de nuværende markedsvilkår forventer ledelsen, at resultatet af primær drift for 2. halvår 2011/12 bliver positivt. Såfremt markedsvilkårene forværres kan et to-cifret mio. DKK underskud for 2. halvår 2011/12 imidlertid ikke udelukkes.
 • Med de nuværende markedsvilkår, forventer ledelsen ligeledes positive pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter samt en nedbringelse af arbejdskapitalen i 2. halvår 2011/12.
 • Forventningerne til 2011/12 bortset fra investeringsniveau er uændrede i forhold til seneste resultatudmelding.
 • Der forventes et investeringsniveau på 80-100 mio. DKK (tidligere 90-110 mio. DKK) primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

Niels Mikkelsen, CEO for IC Companys A/S udtaler:

“De resultater, vi forventer at realisere i indeværende regnskabsår, er utilfredsstillende – også selvom de primært skyldes eksterne markedsforhold. Der er dog ingen tvivl om, at koncernens strategi og nye struktur har været afgørende for koncernens evne til at komme sikkert igennem krisen. Selvom vi i øjeblikket tilpasser strategien for enkelte af vores brands til de nuværende forhold, ligger koncernstrategien fast. Den skaber rammen for vores vigtigste prioritet fremadrettet: at løfte koncernens indtjening.”

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Chris Bigler
Chief Financial Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 32 66 70 93