Skattesager mellem IC Companys A/S og skattemyndighederne i Danmark og Tyskland afgjort

Dec 18, 2009, 17:10

Som nævnt i årsrapporten 2008/09, note 27 (Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2009), har IC Companys A/S ført to skattesager med skattemyndighederne i Danmark og Tyskland. Sagerne er nu som forventet afgjort og har medført, at koncernens tidligere ikke indregnede underskud i Tyskland reduceres med 10,7 mio. EUR, og at koncernens tidligere indtægter i Danmark reduceres tilsvarende. Dette har følgende væsentlige konsekvenser:

  • IC Companys forventes at modtage en tilbagebetaling af skat i Danmark i størrelsesordenen 12,5 mio. DKK samt en rentegodtgørelse i størrelsesordenen 8,2 mio. DKK.
  • Den regnskabsmæssige værdi af moderselskabets skatteaktiver forventes forøget med minimum 9 mio. DKK.

Konsekvenserne vil blive indregnet i koncernens regnskab for 1. halvår 2009/10 og påvirker ikke forventningerne til indeværende regnskabsår..

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler
Økonomidirektør
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

[HUG#1365165]