Salg af Peak Performance gennemført

Jun 29, 2018, 9:45

IC Group A/S meddeler i dag, at salget af Peak Performance til Amer Sports Corporation er gennemført. Betingelsen for salgets gennemførelse blev opfyldt med konkurrencemyndighedernes godkendelse den 25. juni 2018.

Nettoprovenuet i forbindelse med frasalget forventes at udgøre 1,7-1,8 mia. DKK. Nettoprovenuet forventes udloddet til aktionærerne som ekstraordinær dividende efter offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2017/18 d. 28. august 2018.

Indholdet af denne meddelelse har ingen betydning for selskabets finansielle forventninger til regnskabsåret 2017/18, som afsluttes d. 30. juni 2018.

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32