Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2010/11

May 11, 2011, 7:36

Fortsat vækst under svære markedsforhold

Koncernens resultat i regnskabsårets 3. kvartal blev som forventet. Nettoomsætningen blev øget med 10% til 1.100 mio. DKK baseret på vækst i både retail- og engrossegmentet. Resultat af primær drift blev realiseret med 101 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 9,1%.

 • Omsætningen i 3. kvartal blev 1.100 mio. DKK (996 mio. DKK) svarende til en vækst på 10%.
 • Engrosomsætningen blev 748 mio. DKK (669 mio. DKK), hvilket var en vækst på 12%.
 • Retailomsætningen blev 352 mio. DKK (327 mio. DKK) og voksede således med 8%.
 • Bruttoresultatet blev 638 mio. DKK (580 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 58,0% (58,2%).
 • Kapacitetsomkostningerne blev 537 mio. DKK (484 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 11%. Dermed realiseredes en omkostningsprocent på 48,8% (48,6%).
 • Resultat af primær drift blev 101 mio. DKK (96 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 9,1% (9,6%).
 • Ordreoptaget for efterårskollektionen 2011 forventes afsluttet med en vækst på 11%.

Forventninger til 2010/11 fastholdes

 • Det forventes fortsat, at koncernen realiserer en omsætning i størrelsesordenen 3,9 – 4,0 mia. DKK (uændret) og et resultat af primær drift for regnskabsåret 2010/11 i størrelsesordenen 320 – 360 mio. DKK (uændret).
 • Der forventes et investeringsniveau på 130 – 150 mio. DKK (uændret) primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

Forventninger til 2011/12 på baggrund af gennemførte strukturændringer

 • Det forventes, at koncernen i 2011/12 fastholder det nuværende vækstmomentum. Forventningen bygger på ekspansion af koncernens kontrollerede distribution, same-store vækst samt fortsat vækst i det traditionelle engrossalg. På den baggrund forventer ledelsen, at koncernen realiserer en omsætning i størrelsesordenen 4,3 – 4,4 mia. DKK for regnskabsåret 2011/12.
 • Det forventes endvidere, at der også i 2011/12 vil være svære markedsforhold med stigende omkostninger i koncernens sourcing og en skærpet konkurrence på koncernens markeder. Koncernens nye struktur samt andre tiltag forventes imidlertid at medføre en forbedret effektivitet og ressourceprioritering. Dermed forventer ledelsen et resultat af primær drift i størrelsesordenen 400 – 450 mio. DKK.

København, den 11. maj 2011

Yderligere information

Niels Mikkelsen
Administrerende direktør
Telefon: 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon: 3266 7017