Regnskabsmeddelelse for 2009/10

Aug 11, 2010, 8:00

Koncernen har realiseret en nettoomsætning på 3.495 mio. DKK i regnskabsåret 2009/10, hvilket er en tilbagegang på 3% i forhold til året før. Koncernens bruttomargin har været under betydeligt pres som følge af valutakursudviklingen. Effektiviseringer har imidlertid medført, at bruttomarginen er realiseret på et historisk højt niveau med 60,8%. Resultat af primær drift blev 283 mio. DKK, hvilket ligger over den udmeldte forventning. Dette er et tilfredsstillende resultat, som er opnået på baggrund af den række af initiativer, ledelsen har iværksat for at sikre en lønsom drift.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 10. august 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010.

 • Omsætningen i regnskabsåret 2009/10 blev 3.495 mio. DKK (3.621 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 3%. Seneste udmeldte forventning: 3.450-3.500 mio. DKK. I 4. kvartal blev omsætningen 634 mio. DKK svarende til en fremgang på 13%.
 • Engrosomsætningen blev 2.121 mio. DKK (2.324 mio. DKK), hvilket er en tilbagegang på 9%. I 4. kvartal steg omsætningen med 23% til 297 mio. DKK.
 • Retailomsætningen blev 1.374 mio. DKK (1.297 mio. DKK) og gik således frem med 6%. I 4. kvartal steg omsætningen med 5% til 337 mio. DKK.
 • Bruttoresultatet blev 2.124 mio. DKK (2.156 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 60,8% (59,6%). I 4. kvartal er bruttoresultatet gået frem med 16% til 388 mio. DKK.
 • Kapacitetsomkostningerne blev 1.842 mio. DKK (1.994 mio. DKK) svarende til en reduktion på 8%. Dermed realiseres en omkostningseffektivitet på 52,7% (55,1%). I 4. kvartal blev kapacitetsomkostningerne reduceret med 6% til 464 mio. DKK.
 • Resultat af primær drift blev 283 mio. DKK (162 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 8,1% (4,5%). Seneste udmeldte forventning: 240-270 mio. DKK. Resultatet er over forventningerne, hvilket skyldes en bedre end ventet bruttomargin- og omkostningsudvikling. Resultat af primær drift blev i 4. kvartal forbedret med 80 mio. DKK til et tab på 76 mio. DKK.
 • Et investeringsniveau på 123 mio. DKK (136 mio. DKK) blev realiseret i regnskabsåret 2009/10. Seneste udmeldte forventning: 100-120 mio. DKK.
 • Ordreoptaget for vinterkollektionen 2010 forventes afsluttet med en vækst på 14%.
 • Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 70 mio. DKK svarende til 4,25 DKK pr. udbytteberettiget aktie.
 • Bestyrelsen har besluttet at tildele 60.000 aktieoptioner til direktionen.
 • Bestyrelsen har besluttet at tildele maksimalt 170.000 warrants til ledende medarbejdere under forudsætning af generalforsamlingens bemyndigelse hertil.

Forventninger til 2010/11

 • Koncernens vækstinitiativer forventes i 2010/11 at have en tiltagende effekt. Samtidig forventes et markant pres på koncernens bruttomargin som følge af stigende omkostninger i koncernens sourcing og en skærpet konkurrence i engrosmarkedet. På den baggrund forventes en omsætning i størrelsesordenen 3.800 – 3.900 mio. DKK. Resultat af primær drift forventes for regnskabsåret 2010/11 at blive i størrelsesordenen 320-360 mio. DKK.
 • Der forventes et investeringsniveau på 130 – 150 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen

Yderligere information

Niels Mikkelsen
Adm. direktør
Telefon: 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon: 3266 7017

 [HUG#1436971]