Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12

Nov 09, 2011, 8:03

Koncernen har de seneste 8 uger oplevet en væsentlig opbremsning i forbrugernes købelyst, hvilket påvirker både 1. kvartal og forventningerne til resten af regnskabsåret. Nettoomsætningen gik i 1. kvartal tilbage med 3% til 1.175 mio. DKK, og resultat af primær drift blev realiseret med 147 mio. DKK svarende til en tilbagegang på 36%. EBIT-marginen blev realiseret med 12,5%. Ledelsen har fremrykket en række initiativer for at imødegå presset på koncernens indtjening.

Omsætningen i 1. kvartal blev 1.175 mio. DKK (1.216 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 3%.

Engrosomsætningen blev 813 mio. DKK (842 mio. DKK), og retailomsætningen blev 362 mio. DKK (374 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 3% i begge segmenter.

Bruttoresultatet blev 670 mio. DKK (722 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 57,0% (59,4%).

Kapacitetsomkostningerne blev 523 mio. DKK (495 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 6%. Dermed realiseredes en omkostningsprocent på 44,5% (40,7%).

Resultat af primær drift blev 147 mio. DKK (227 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 12,5% (18,7%).

Ordreoptaget for forårskollektionen 2012 forventes afsluttet med en tilbagegang på 5%.

I Peak Performance blev der ansat ny brandledelse samt arbejdet fokuseret med optimering af de interne processer.

På baggrund af resultatopnåelsen i 2010/11 forventer bestyrelsen at tildele 16 øvrige ledende medarbejdere 110.471 stk. warrants.

Forventninger til 2011/12

Ledelsen forudser, at de vanskelige markedsforhold med høj volatilitet og reduceret sigtbarhed vil fortsætte og forudsætningerne for de resterende 3 kvartaler er derfor ændret markant. Markedet forventes fortsat præget af vigende forbrug og dermed høj kampagneaktivitet.

Koncernen vil derfor fortsat fokusere på salget bl.a. via kampagner, hvilket vil påvirke koncernens bruttomargin negativt.

Udviklingen har medført en fremrykning af yderligere strukturelle tilpasninger, som vil forbedre indtjeningen med 50 mio. DKK når fuldt ud implementeret. Der forventes i 2. kvartal indregnet engangsomkostninger på 23 mio. DKK.

Der er endvidere gennemført en generel omkostningsreduktion, som medfører at omkostningerne i resten af 2011/12 forventes realiseret under niveauet for 2010/11.

Ledelsen forventer, at koncernen for regnskabsåret 2011/12 realiserer en omsætning i størrelsesordenen 3,9-4,0 mia. DKK (tidligere 4,1-4,3 mia. DKK) og et resultat af primær drift i størrelsesordenen 250-300 mio. DKK (tidligere 360-410 mio. DKK) efter engangsomkostninger på 23 mio. DKK.

Der forventes et investeringsniveau på 90-110 mio. DKK (tidligere 90-120 mio. DKK) primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

København, den 9. november 2011

Yderligere information

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer
Telefon: 3266 7721

Chris Bigler
Chief Financial Officer
Telefon: 3266 7017