Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2010/11

Nov 10, 2010, 11:35

Fremgang i 10 ud af 11 af koncernens brands og stærk indtjening

Koncernens nettoomsætning går frem med 12% til 1.216 mio. DKK i regnskabsårets 1. kvartal. 10 ud af 11 af koncernens brands skaber fremgang. Endvidere bygger omsætningsvæksten på en fremgang i både retail- og engrossegmentet. Resultat af primær drift er realiseret med 227 mio. DKK og justeret for engangsomkostninger på 15 mio. DKK i forbindelse med den verserende canadiske toldsag svarer dette til en EBIT-margin på 19,9%, hvilket er tilfredsstillende.

 

  • Omsætningen i 1. kvartal blev 1.216 mio. DKK (1.081 mio. DKK) svarende til en fremgang på 12%.
  • Engrosomsætningen blev 842 mio. DKK (758 mio. DKK), hvilket er en fremgang på 11%.
  • Retailomsætningen blev 374 mio. DKK (323 mio. DKK) og gik således frem med 16%.
  • Bruttoresultatet blev 722 mio. DKK (673 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 59,4% (62,2%). Den verserende canadiske toldsag påvirker bruttomarginen negativt med 1,2%-point. Justeret herfor går bruttomarginen tilbage med 1,6%-point.
  • Kapacitetsomkostningerne blev 495 mio. DKK (452 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 9%. Dermed realiseres en omkostningseffektivitet på 40,7% (41,8%), hvilket er en forbedring på 1,1%-point.
  • Resultat af primær drift blev 227 mio. DKK (221 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 18,7% (20,4%). Justeret for den canadiske toldsag går EBIT-marginen tilbage med 0,5%-point.
  • Ordreoptaget for forårskollektionen 2011 forventes afsluttet med en vækst på 14%.

 

Forventninger til 2010/11

  • Koncernens forventede omsætning for regnskabsåret 2010/11, der oprindelig var fastsat til 3.800 – 3.900 mio. DKK, ændres til 3.900 – 4.000 mio. DKK som følge af stigning i koncernens salgsvalutaer. Grundet koncernens valutaafdækning og indregning af 15 mio. DKK i engangsomkostninger fastholdes forventningerne til resultat af primær drift til i størrelsesordenen 320 – 360 mio. DKK.
  • Der forventes et investeringsniveau på 130 – 150 mio. DKK (uændret) primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

  

 

København, den 10. november 2010

 

 

Yderligere information

 

Niels Mikkelsen Chris Bigler

Adm. direktør Økonomidirektør

Telefon: 3266 7721 Telefon: 3266 7017