Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2010/11

Feb 09, 2011, 8:25

Vækst, lønsomhed og investeringer i fremtiden

Koncernens nettoomsætning gik frem med 13% til 2.108 mio. DKK i regnskabsårets 1. halvår. Omsætningsvæksten byggede på en fremgang i både retail- og engrossegmentet. Resultat af primær drift blev realiseret med 265 mio. DKK. For at øge den fremtidige lønsomhed implementerede ledelsen ny logistik- og organisationsstruktur. Dette medførte engangsomkostninger på 16 mio. DKK i 2. kvartal. Justeret for samlede engangsomkostninger på i alt 28 mio. DKK realiserede koncernen som forventet en EBIT-margin på 13,9%.

  • Omsætningen i 1. halvår blev 2.108 mio. DKK (1.865 mio. DKK) svarende til en fremgang på 13%. I 2. kvartal blev omsætningen 893 mio. DKK svarende til en fremgang på 14%.
  • Engrosomsætningen blev 1.301 mio. DKK (1.156 mio. DKK), hvilket var en fremgang på 13%. I 2. kvartal steg omsætningen med 15% til 459 mio. DKK.
  • Retailomsætningen blev 807 mio. DKK (710 mio. DKK) og gik således frem med 14%. I 2. kvartal steg omsætningen med 12% til 433 mio. DKK.
  • Bruttoresultatet blev 1.267 mio. DKK (1.157 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 60,1% (62,0%). Den verserende canadiske toldsag påvirkede bruttomarginen negativt med 0,6%-point. Justeret herfor gik bruttomarginen tilbage med 1,3%-point. I 2. kvartal faldt bruttomarginen med 0,7%-point til 61,0%.
  • Kapacitetsomkostningerne blev 1.002 mio. DKK (894 mio. DKK) svarende til en forøgelse på 12%. Ny logistik- og organisationsstruktur i 2. kvartal øgede kapacitetsomkostningerne med 16 mio. DKK i engangsomkostninger. Justeret for engangsomkostninger realiseredes en omkostningseffektivitet på 46,8% (47,9%), hvilket var en forbedring på 1,1%-point. Justeret for engangsomkostninger blev omkostningseffektiviteten i 2. kvartal forbedret med 1,3%-point til 55%.
  • Resultat af primær drift blev 265 mio. DKK (263 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 12,6% (14,1%). Justeret for engangsomkostninger realiseredes en EBIT-margin på 13,9%. Justeret for engangsomkostninger blev EBIT-marginen i 2. kvartal forbedret med 0,4%-point til 5,7%.
  • Ordreoptaget for sommerkollektionen 2011 forventes afsluttet med en vækst på 10%.

Forventninger til 2010/11

  • Det forventes fortsat, at koncernen realiserer en omsætning i størrelsesordenen 3.900 – 4.000 mio. DKK (uændret). Det nuværende pres på koncernens bruttomargin som følge af stigende omkostninger i koncernens sourcing og en skærpet konkurrence i engrosmarkedet forventes at vedblive. På den baggrund forventes et resultat af primær drift for regnskabsåret 2010/11 i størrelsesordenen 320-360 mio. DKK (uændret).
  • Der forventes et investeringsniveau på 130 – 150 mio. DKK (uændret) primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

København, den 9. februar 2011

Yderligere information

Niels Mikkelsen
Administrerende direktør
Telefon: 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon: 3266 7017