Regnskabsmeddelelse 2010/11

Aug 17, 2011, 7:53

Koncernens nettoomsætning gik frem med 12% til 3.925 mio. DKK. Omsætningsvæksten byggede på en fremgang i både retail- og engrossegmentet. Koncernens bruttomargin, der har været under pres af udviklingen i engrosmarkedet samt i koncernens sourcing, blev med 59,1% realiseret 1,7%-point lavere end sidste år. Tilbagegangen mere end udlignes imidlertid af en forbedring i koncernens omkostningsprocent. Resultat af primær drift blev således 321 mio. DKK, hvilket svarer til en fremgang på 14%. Dette er et tilfredsstillende resultat, som indeholder samlede engangsomkostninger på i alt 28 mio. DKK.

 • Omsætningen i regnskabsåret 2010/11 blev 3.925 mio. DKK (3.495 mio. DKK) svarende til en vækst på 12%. Den udmeldte forventning var 3.900-4.000 mio. DKK. I 4. kvartal blev omsætningen 717 mio. DKK svarende til en vækst på 13%.
 • Engrosomsætningen blev 2.395 mio. DKK (2.121 mio. DKK), hvilket var en vækst på 13%. I 4. kvartal steg omsætningen med 17% til 347 mio. DKK.
 • Retailomsætningen blev 1.531 mio. DKK (1.374 mio. DKK) og voksede således med 11%. I 4. kvartal steg omsætningen med 10% til 371 mio. DKK.
 • Bruttoresultatet blev 2.322 mio. DKK (2.124 mio. DKK) svarende til en vækst på 9%. Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 59,1% (60,8%). I 4. kvartal gik bruttoresultatet frem med 7% til 417 mio. DKK.
 • Kapacitetsomkostningerne blev 2.000 mio. DKK (1.842 mio. DKK) svarende til en stigning på 9%. Dermed realiseredes en omkostningseffektivitet på 51,0% (52,7%). I 4. kvartal blev kapacitetsomkostningerne reduceret med 1% til 461 mio. DKK.
 • Resultat af primær drift blev 321 mio. DKK (283 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 8,2% (8,1%). Den udmeldte forventning var 320-360 mio. DKK. I 4. kvartal blev resultat af primær drift forbedret med 32 mio. DKK til et tab på 44 mio. DKK.
 • Investeringerne blev med 102 mio. DKK (123 mio. DKK) lavere end forventet (udmeldt 130-150 mio. DKK). Afvigelsen skyldes en forskydning af IT-investeringer til regnskabsåret 2011/12.
 • Ordreoptaget for vinterkollektionen 2011 forventes afsluttet med en tilbagegang på 5%.
 • Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 74 mio. DKK svarende til 4,50 DKK pr. udbytteberettiget aktie.
 • Bestyrelsen forventer på baggrund af resultatopnåelsen at tildele direktionen 143.770 warrants.

Forventninger til 2011/12

 • Det forventes, at koncernen i 2011/12 realiserer vækst i såvel omsætning som indtjening. Forventningen bygger på ekspansion af koncernens kontrollerede distribution samt same-store vækst. Ekspansionen i kontrolleret distribution bygger på nyåbninger med hovedvægt på franchise samt helårseffekter af butiksåbninger i regnskabsåret 2010/11.
 • Siden koncernen d. 11. maj 2011 offentliggjorde forventningerne for regnskabsåret 2011/12, er der imidlertid sket en væsentlig forringelse i en række økonomiske indikatorer, hvilket øger usikkerheden vedrørende omsætningen.
 • På den baggrund forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 2011/12 realiserer en omsætning i størrelsesordenen 4,1-4,3 mia. DKK (tidligere 4,3-4,4 mia. DKK).
 • Koncernens nye struktur forventes dog at medføre en forbedret transparens, tilpasningsevne og ressourceprioritering.
 • På den baggrund forventer ledelsen et resultat af primær drift i størrelsesordenen 360-410 mio. DKK (tidligere 400-450 mio. DKK).
 • Der forventes et investeringsniveau på 90-120 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Chris Bigler
Chief Financial Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Corporate Risk
+45 3266 7093