Referat fra ekstraordinær generalforsamling i IC Group A/S den 29. marts 2017

Mar 29, 2017, 14:18

IC Group A/S afholdte i dag en ekstraordinær generalforsamling, hvor følgende blev vedtaget:

Conny Kalcher og Jón Björnsson blev i overensstemmelse med dagsordenen valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer i IC Group A/S.

Bestyrelsen består herefter af følgende 7 medlemmer:

  • Henrik Heideby
  • Niels Martinsen
  • Anders Colding Friis
  • Michael Hauge Sørensen
  • Peter Thorsen
  • Conny Kalcher
  • Jón Björnsson

Ophævelse af selskabets vedtægt § 17, 3. afsnit, der angår aldersgrænse for medlemmer af selskabets bestyrelse, blev vedtaget.

Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere offentliggjorte dagsorden.

Bestyrelsen har til hensigt at konstituere sig med Henrik Heideby som formand og Peter Thorsen som næstformand, når Peter Thorsens hverv som midlertidig Group CEO er overstået.

Det fulde protokollat vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

IC Group A/S

Henrik Heideby
Bestyrelsesformand

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32