Ordinær generalforsamling – IC Group A/S

Sep 04, 2017, 9:52

 

Ordinær generalforsamling – IC Group A/S
onsdag d. 27. september 2017 klokken 10.00
Bredgade 30, 1260 København K

 

  
Dagsorden

 

1.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

 

2.         Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

 

3.         Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse

 

4.         Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

5.         Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

 

6.         Valg af revisor

 

7.         Forslag fra bestyrelsen:

 

          7.1       Ændring af vedtægternes oplysninger om selskabets administrator af ejerbogen

 

          7.2       Ændring af selskabets tegningsregel

 

          7.3     Godkendelse af revideret vederlagspolitik, herunder reviderede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen

 

          7.4     Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

 

8.         Eventuelt

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32

jeba@icgroup.net