Ordinær generalforsamling – IC Group A/S

Aug 31, 2018, 9:59

 

Ordinær generalforsamling – IC Group A/S
onsdag d. 26. september 2018 klokken 10.00
Bredgade 30, 1260 København K

 

 

Dagsorden

1.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

 

2.         Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

 

3.         Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse

 

4.         Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

5.         Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

 

6.         Valg af revisor

 

7.         Forslag fra bestyrelsen:

 

          7.1       Ophævelse af binavn

 

          7.2       Nedsættelse af selskabets aktiekapital

 

          7.3     Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

 

8.         Eventuelt

 

 

København, 31. august 2018

 

Bestyrelsen

 

IC Group A/S

 

CVR-nr. 62 81 64 14

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32

jeba@icgroup.net