Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S den 26. september 2011 kl. 15.00

Sep 02, 2011, 9:52

Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S den 26. september 2011 kl. 15.00

Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads
1221 København K

Dagsorden

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
  2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2010 – 30. juni 2011 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
  3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2011/12
  6. Valg af revisor
  7. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
  8. Eventuelt

København, den 2. september 2011
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Corporate Risk
+45 3266 7093