Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S den 24. september 2012 kl. 10.30

Aug 29, 2012, 8:00

Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 – København d. 29. august

Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S den 24. september 2012 kl. 10.30

(Bemærk nyt tidspunkt i forhold til tidspunktet offentliggjort i årsrapporten 2011/12)

IC Companys A/S
Raffinaderivej 10
2300 København S

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2011 – 30. juni 2012 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

6. Valg af revisor

7. Forslag fra bestyrelsen:
7.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
7.2 Ændring af selskabets vedtægter som følge af ændring af Erhvervsstyrelsens navn

8. Eventuelt

København, den 29. august 2012
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 3266 7093