Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S 27. september 2010 kl. 15.00

Sep 01, 2010, 12:00

SELSKABSMEDDELELSE
1. september 2010

Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S 27. september 2010 kl. 15.00

DGI-byen, CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København V

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

6. Valg af revisor

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

8. Godkendelse af selskabets vederlagspolitik, inklusiv reviderede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen

9. Ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

a) Konsekvensændringer, herunder formalitets- og begrebsændringer, påkrævet i henhold til den nye selskabslov

b) Øvrige ændringer foreslået som led i den generelle opdatering af selskabets vedtægter

c) Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants og til gennemførsel af de hertil hørende kontante kapitalforhøjelser

10. Eventuelt

[HUG#1441635]