Nye vedtægter for IC Group A/S

Sep 27, 2017, 12:34

Selskabsvedtægter for IC Group A/S dateret den 27. september 2017 er blevet offentliggjort.

Den komplette version ad selskabsvedtægterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.icgroup.net under Investors/Corporate Governance/(DK) Vedtægter.

IC Group A/S

Alexander Martensen-Larsen
CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32