Nye vedtægter for IC Group A/S

Mar 29, 2017, 14:39

Selskabsvedtægter for IC Group A/S dateret den 29. marts 2017 er blevet offentliggjort.

Selskabsvedtægterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside http://www.icgroup.net/ under
Corporate Governance/Vedtægter.

IC Group A/S

Peter Thorsen
Interim Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32