Nye vedtægter for IC Group A/S

Oct 03, 2016, 13:57

Selskabsvedtægter for IC Group A/S dateret den 3. oktober 2016 er blevet offentliggjort.

Selskabsvedtægterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside http://www.icgroup.net/ under
Corporate Governance/Vedtægter.

IC Group A/S

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32