Nye vedtægter for IC Group A/S

Sep 26, 2018, 11:45

 

Selskabsvedtægter for IC Group A/S dateret den 26. september 2018 er blevet offentliggjort.

Den komplette version ad selskabsvedtægterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.icgroup.net under Investors/Corporate Governance/(DK) Vedtægter.

IC Group A/S

Alexander Martensen-Larsen
CEO

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32