Nedsættelse af aktiekapital

Jan 28, 2008, 16:37

FONDSBØRSMEDDELELSE

28. januar 2008

IC Companys A/S – Nedsættelse af Aktiekapital

På IC Companys’ ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 blev det vedtaget at nedsætte aktiekapitalen med nom. DKK 5.859.250 svarende til det antal aktier på 585.925 stk., der er tilbagekøbt i henhold til gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 24. november 2006 til 29. juni 2007. (Fondsbørsmeddelelse nr. 30/2007).

Som følge af, at der gennem tilbagekøbet af aktier er sket udbetaling til selskabets aktionærer, kan nedsættelsen af aktiekapitalen først gennemføres 3 måneder efter offentliggørelse af beslutningen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.

Sådan offentliggørelse fandt sted den 25. oktober 2007. Da der ikke inden 3 måneders fristens udløb er fremkommet indsigelser mod gennemførelse af kapitalnedsættelsen, er denne registreret 28. januar 2008 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Et til nedsættelsen svarende antal aktier, 585.925 stk. er samtidig annulleret.

Efter gennemførelsen af nedsættelsen udgør selskabets aktiekapital nom. DKK 179.196.320 fordelt på 17.919.632 aktier a nom. DKK 10. Selskabets beholdning af egne aktier er blevet reduceret med de annullerede aktier, i alt 585.925 stk., og pr. 28. januar 2008 udgør selskabets beholdning af egne aktier 422.882 stk., svarende til 2,4% af det samlede antal udstedte aktier.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com