Nasdaq Copenhagen A/S imødekommer IC Group A/S’ anmodning om afnotering og sletning fra handel af selskabets aktier

Jul 08, 2019, 12:41

 

Som meddelt i selskabsmeddelelse af 5. juli 2019 har Friheden Invest A/S iværksat en tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne i IC Group A/S i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72. På denne baggrund indsendte IC Group A/S’ bestyrelse en anmodning til Nasdaq Copenhagen A/S om at selskabets aktier slettes fra handel og officiel notering, således at sidste handelsdag bliver den 2. august 2019. Nasdaq Copenhagen A/S har dags dato imødekommet denne anmodning.

 

Sidste handelsdag for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S vil dermed være den 2. august 2019.

 

 

IC Group A/S

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Karin Hjort Jensen

Executive assistant to the CEO

+45 32 66 75 43

 

 

Vedhæftet fil