Korrigering af finanskalender for regnskabsåret 2011/12

Sep 30, 2011, 17:33

Datoen for offentliggørelse af 1. kvartalsrapport for 2011/12, udmeldt den 28. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 6/2011), er angivet til den 10. november 2011.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2011/12 offentliggøres imidlertid den 9. november 2011.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 3266 7093