Indberetning køb

Nov 24, 2008, 17:34

FONDSBØRSMEDDELELSE
24. november 2008

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Friheden Invest A/S
Årsag Selskab ejet af formand for Bestyrelsen
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 24. november 2008
Marked OMX – Nordic Exchange
Antal 106.236 stk.
Kursværdi i DKK 6.374.160

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com