Indberetning køb – Bestyrelsen

Nov 25, 2008, 17:06

FONDSBØRSMEDDELELSE
25. november 2008

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Navn Friheden Invest A/S
Årsag Selskab ejet af formand for Bestyrelsen
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode

DK0010221803

Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 25. november 2008
Marked OMX – Nordic Exchange
Antal 50.000 stk.
Kursværdi i DKK 3.000.000

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com