Indberetning af ledende medarbejders transaktioner med selskabets aktier

Nov 07, 2018, 11:21

 

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Kirk & Thorsen Invest A/S, selskab kontrolleret af Peter Thorsen.

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Kirk & Thorsen Invest A/S
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Selskab kontrolleret af Peter Thorsen, Formand for Bestyrelsen i IC Group A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn IC Group A/S
b) LEI-kode 5299000JKUD72PT4RQ13
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier
 
 
DK0010221803
b) Transaktionens art Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 53,00 pr. aktie 60.000
     
d) Aggregerede oplysninger
– Aggregeret mængde
– Pris
 

60.000 styk

DKK 3.180.000
e) Dato for transaktionen 7. november 2018
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)

 

 

 

IC Group A/S

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32