Indberetning af ledende medarbejders transaktioner med selskabets aktier

Jun 27, 2019, 7:53

 

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Friheden Invest A/S.


 

1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

Friheden Invest A/S

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

Nærtstående til Niels Martinsen, der er bestyrelsesmedlem

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer

a)

Navn

IC Group A/S

b)

LEI-kode

5299000JKUD72PT4RQ13

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode

Aktie
 
 
ISIN DK0010221803

b)

Transaktionens art

Køb af aktier

c)

Pris(er) og mængde(r)

Pris(er)

Mængde(r)

 

 

DKK 39

905.478 aktier

 

 

 

d)

Aggregerede oplysninger
– Aggregeret mængde
– Pris

 

DKK 35.313.642

e)

Dato for transaktionen

26. juni 2019

f)

Sted for transaktionen

Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)


 


 

IC Group A/S

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Karin Hjort Jensen

Executive assistant to the CEO

+45 32 66 75 43


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vedhæftet fil