Indberetning af ledende medarbejders transaktioner med selskabets aktier

Jun 18, 2019, 13:46

 

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Friheden Invest A/S.

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Friheden Invest A/S
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Nærtstående til Niels Martinsen, der er bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn IC Group A/S
b) LEI-kode 5299000JKUD72PT4RQ13
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktie
 
 
ISIN DK0010221803
b) Transaktionens art Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 39 389.416 aktier
     
d) Aggregerede oplysninger
– Aggregeret mængde
– Pris
 

DKK 15.187.224
e) Dato for transaktionen 18. juni 2019
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)

 

IC Group A/S

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Karin Hjort Jensen

Executive assistant to the CEO 

+45 32 66 75 43