Indberetning af ledende medarbejders transaktioner med selskabets aktier

Jun 01, 2017, 14:49

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Mindfolio Ltd. Retirement Benefit Scheme, selskab kontrolleret af Conny Kalcher.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Mindfolio Ltd. Retirement Benefit Scheme
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Selskab kontrolleret af Conny Kalcher, Bestyrelsesmedlem i IC Group A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn IC Group A/S
b) LEI-kode 5299000JKUD72PT4RQ13
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier
 
 
DK0010221803
b) Transaktionens art Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    GBP 16,9217 pr. aktie 2.857
     
d) Aggregerede oplysninger
– Aggregeret mængde
– Pris
 

2.857 styk
GBP 48.345,30
e) Dato for transaktionen 24. maj 2017
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)

IC Group A/S

Alexander Martensen-Larsen
CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32