Indberetning af ledende medarbejders transaktioner med selskabets aktier

Nov 24, 2016, 15:01

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Kirk & Thorsen Invest A/S, selskab kontrolleret af Peter Thorsen.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Kirk & Thorsen Invest A/S
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Selskab kontrolleret af Peter Thorsen, Bestyrelsesmedlem i IC Group A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn IC Group A/S
b) LEI-kode 5299000JKUD72PT4RQ13
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier
 
 
DK0010221803
b) Transaktionens art Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 140,00 pr. aktie 47.000
     
d) Aggregerede oplysninger
– Aggregeret mængde
– Pris
 

47.000 styk
DKK 6.580.000
e) Dato for transaktionen 24. november 2016
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)

IC Group A/S

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32