Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med selskabets aktier

Sep 27, 2016, 11:16

Group CFO, Alexander Martensen-Larsen har i perioden fra 20. september 2016 til 26. september 2016 solgt 9.730 styk aktier i selskabet. Salget er sket i forbindelse med Alexander Martensen-Larsens tegning af aktier i henhold til dennes warrantprogram.

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Alexander Martensen-Larsens salg af aktier.


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Alexander Martensen-Larsen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Group CFO
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn IC Group A/S
b) LEI-kode 5299000JKUD72PT4RQ13
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier
 
 
DK0010221803
b) Transaktionens art Salg af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 167,6 pr. aktie

DKK 168,2 pr. aktie

DKK 168,0 pr. aktie

DKK 165,4 pr. aktie

DKK 166,0 pr. aktie

DKK 166,0 pr. aktie

DKK 166,5 pr. aktie

DKK 165,0 pr. aktie
1.500

2.500

717

1.000

1.000

450

1.563

1.000
     
d) Aggregerede oplysninger
– Aggregeret mængde
– Pris
 

9.730 styk

DKK 1.632.621,5
e) Dato for transaktionen 20. september 2016 – 26. september 2016
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)

 

 

IC Group A/S

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32