Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Feb 24, 2009, 10:17

FONDSBØRSMEDDELELSE
24. februar 2009

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Anders Colding Friis
Årsag Medlem af Bestyrelsen for IC Companys A/S
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 23. februar 2009
Marked OMX – Nordic Exchange
Antal 3000 stk.
Kursværdi i DKK 145.500
Navn Henrik Heidby
Årsag Næstformand for Bestyrelsen for IC Companys A/S
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 23. februar 2009
Marked OMX – Nordic Exchange
Antal 4,500 stk.
Kursværdi i DKK 220.950

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com