Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Aug 13, 2010, 17:30

SELSKABSMEDDELELSE
13. august 2010

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer.

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn  Peter Fabrin
Årsag  Koncernsalgsdirektør
Udsteder  IC Companys A/S
Fondskode  DK0010221803
Betegnelse  Aktier
Transaktion  Udnyttelse af aktieoptioner
Handelsdato  11. august 2010
Marked  NASDAQ OMX Copenhagen
Antal  10.000 stk.
Kursværdi i DKK  1.190.000
Navn  Peter Fabrin
Årsag  Koncernsalgsdirektør
Udsteder  IC Companys A/S
Fondskode  DK0010221803
Betegnelse  Aktier
Transaktion  Salg
Handelsdato  12. august 2010
Marked  NASDAQ OMX Copenhagen
Antal  10.000 stk.
Kursværdi i DKK  2.210.000
Navn  Chris Bigler
Årsag  Økonomidirektør
Udsteder  IC Companys A/S
Fondskode  DK0010221803
Betegnelse  Aktier
Transaktion  Udnyttelse af aktieoptioner
Handelsdato  11. august 2010
Marked  NASDAQ OMX Copenhagen
Antal  10.000 stk.
Kursværdi i DKK  1.845.000
Navn Chris Bigler 
Årsag Økonomidirektør
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Salg
Handelsdato 13. august 2010
Marked NASDAQ OMX Copenhagen
Antal 10.000 stk.
Kursværdi i DKK 2.240.000

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

 [HUG#1437928]