Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

May 12, 2010, 18:10

SELSKABSMEDDELELSE
12.maj 2010

 Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Chris Bigler
Årsag Økonomidirektør
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Salg
Handelsdato 12. maj 2010
Marked NASDAQ OMX Copenhagen
Antal 2.210 stk.
Kursværdi i DKK 534.025

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

[HUG#1415385]