Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Nov 06, 2009, 9:37

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Henrik Heideby
Årsag Næstformand i Bestyrelsen
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 5. november 2009
Marked OMX – Nordic Exchange
Antal 5.000 stk.
Kursværdi i DKK 747.500

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler
Økonomidirektør
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093