Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Feb 26, 2009, 15:18

FONDSBØRSMEDDELELSE
26. februar 2009

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer.

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Friheden Invest A/S
Årsag Selskab ejet af formand for Bestyrelsen
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 26. februar 2009
Marked OMX – Nordic Exchange
Antal 51.000 stk.
Kursværdi i DKK 2.575.500

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com