Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Feb 11, 2011, 8:38

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Annette Brøndholt Sørensen
Årsag Bestyrelsesmedlem
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 9. februar 2011
Marked NASDAQ OMX Copenhagen
Antal 149 stk.
Kursværdi i DKK 36.207
Navn Annette Brøndholt Sørensen
Årsag Bestyrelsesmedlem
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 10. februar 2011
Marked NASDAQ OMX Copenhagen
Antal 104 stk.
Kursværdi i DKK 25.324

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093