Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Nov 14, 2011, 10:20

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Niels Mikkelsen
Årsag Chief Executive Officer
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 11. november 2011
Marked NASDAQ OMX Copenhagen
Antal 1.000 stk.
Kursværdi i DKK 118.500

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til       

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 3266 7093