Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

May 20, 2016, 10:57

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn   Mads Ryder
Årsag   Group CEO
Udsteder   IC Group A/S
Fondskode   DK0010221803
Betegnelse   Aktier
Transaktion   Køb
Handelsdato   19. maj 2016
Marked   NASDAQ OMX Copenhagen
Antal   1.700 stk.
Kursværdi i DKK   317.798

IC Group A/S

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Investor Relations Manager
+45 21 28 58 32