Indberetning af ledende medarbejderes handel med selskabets aktier

Sep 12, 2007, 14:26

 FONDSBØRSMEDDELELSE
12. september 2007

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer.

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Henrik Theilbjørn Mikkel Vendelin Olesen
Årsag Medlem af direktionen Medlem af direktionen
Udsteder IC Companys A/S IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803 DK0010221803
Betegnelse Aktier Aktier
Transaktion Køb Køb
Handelsdato 12. september 2007 12. september 2007
Marked Københavns Fondsbørs Københavns Fondsbørs
Antal 20.000 stk. 20.000 stk.
Kursværdi i DKK 3.470.000 3.470.000

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017